İş İlanları

Müfettiş Yardımcısı | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.İlan Bitiş Tarihi: 18.03.2022


Uluslararası bankacılık grubu olan Albaraka Banking Group’un Türkiye iştiraki olan Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevlendirmek üzere;

  • Üniversitelerin örgün eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin dört yıllık bölümleriyle, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, bölümlerinden mezun olan ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun, 
  • Çok iyi derecede İngilizce bilen,
  • Faizsiz bankacılık alanında çalışmaya istekli,
  • Herhangi bir kuruma karşı hizmet akdi veya sorumluluğu bulunmayan,
  • Sağlık durumu, Türkiye’nin her tarafında görev almaya ve teftiş görevinin gerektirdiği seyahatlere elverişli olan,
  • İnsan ilişkilerinde başarılı, iletişim becerisi ve iç motivasyonu yüksek,
  • Analitik düşünme yeteneğine sahip,
  • Detaylara önem veren,
  • 01/01/1995 tarihinden sonra doğmuş olan,
  • İstanbul’da ikamet edebilecek, “Müfettiş Yardımcısı” adayları aranmaktadır.

İŞ TANIMI

Teftiş Kurulu Başkanlığı; Bankanın faaliyetlerinin ilgili mevzuat ile Banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğünün kontrolünün yapılması, denetlenmesi ve raporlanması ile iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği noktasında Üst Yönetime güvence sağlamak amacıyla şubelerde, genel müdürlük birimlerinde ve Bankanın denetimi altındaki kuruluş ve işletmelerde teftiş, inceleme ve soruşturma yapmaktır.

Başvuru ve Detaylar: yetenekkapisi.org’da İş/Staj İlanları sayfasında!


Başvurular: yetenekkapisi.org