İş İlanları

Müfettiş Yardımcısı | Anadolu Sigortaİlan Bitiş Tarihi: 18.07.2021


Şirketimiz Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sınavla Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri, Yönetim Kurulu adına Genel Müdürlük ile yurt içi/yurt dışı birimlerini, bilgi sistemlerini denetlemek, gerektiğinde soruşturma ve inceleme yapmaktır. Teftiş Kurulu üyelerinin merkezi görev yeri İstanbul’dur.

Sınav, Genel Yetenek Testi, Yabancı Dil Sınavı, Değerlendirme Merkezi Aktiviteleri ve Kişilik Envanteri Uygulaması ile Mülakat olmak üzere 4 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama olan Genel Yetenek Sınavı’na katılacak adaylarda aşağıdaki koşullar aranacaktır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Matematik, Aktüerya ve İstatistik bölümleri ile tüm Mühendislik Fakülteleri, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, İşletme, Ticari Bilimler, Yönetim Bilimleri ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri’nden veya yine en az 4 yıl süreyle eğitim veren Yüksekokulların, ilgili Fakültelerde yer alan bölümlere benzer bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış yabancı ülkelerdeki eşleniklerinden mezun olmak veya mülakat tarihine kadar mezuniyet belgesini almış olmak,
 • 01.10.1991 tarihinden sonra doğmuş olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak veya en erken 01.10.2022 tarihine kadar erteletmiş olmak,
 • Sağlık durumu seyahat etmeye ve Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak,
 • Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • Affa uğranmış olunsa dahi herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,
 • Daha önce Şirketimizin yaptığı sınavların herhangi birinin Değerlendirme Merkezi aktiviteleri veya mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak ve daha önce yapılan Müfettiş Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.

Adaylar, en geç 18 Temmuz 2021 Pazar günü saat 17:30’a kadar başvuru yapabileceklerdir. Yukarıdaki koşulları sağlayan adaylar, 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü online genel yetenek sınavına tabi tutulacaktır.

Bu sınavı takiben uygun bulunan adaylar için 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü 09:30 – 15:00 saatleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde okuma, yazma, dinleme ve konuşma aşamalarından oluşan İngilizce Dil Sınavı yapılacaktır. Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dil sertifikalarından 01.10.2021 tarihine kadar geçerli olan birini ibraz eden adaylar İngilizce Dil Sınavı’ndan muaf tutulacaktır.

 • YABANCI DİL-İNGİLİZCE
 • KURUM ADI-SINAV / ASGARİ PUAN
 • ETS -TOEFL – IBT / 85
 • BRITISH COUNCIL-IELTS / 6,5

Online Genel Yetenek ve İngilizce Dil Sınavı’nın birlikte değerlendirilmesi neticesinde başarılı bulunan adaylar Değerlendirme Merkezi Uygulaması’na davet edilecektir.

*İngilizce Dil Sınavı ve Değerlendirme Merkezi uygulamaları, ilgili tarihlerdeki pandemi koşulları göz önünde bulundurularak adaylara önceden bilgi vermek koşuluyla online olarak gerçekleştirilebilecektir. İngilizce Dil Sınavı’nın belirtilen tarihte online olarak gerçekleştirilmesi durumunda bu sınav, bir sonraki aşamaya geçiş için bir tespit sınavı olarak değerlendirilecek; işe alım kararı için sınav aşamalarının tümü tamamlanmadan önce kampüs ortamında yapılacak İngilizce Dil Sınavı’nın sonucu esas alınacaktır.

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Teftiş Kurulu Başkanlığı

Bilgi için:

 • Adres: Rüzgarlıbahçe Mah. Çam Pınarı Sok. No: 6 34805 Kavacık – Beykoz / İstanbul
 • Tel: (0850) 744 05 30 / (0850) 744 05 50 / (0850) 744 03 67 / (0850) 744 06 76
 • WhatsApp hatları: (0531) 328 64 92 / (0539) 442 35 67 / (0539) 442 35 68
 • E-posta: teftis@anadolusigorta.com.tr
 • Web: www.anadolusigorta.com.tr