Staj İlanları

Online Stajyer | TUİÇ Akademiİlan Bitiş Tarihi: 02.07.21


Online Staj (O-Staj) klasik yöntem ve metotlarla “fotokopi çekme” mantığına dayanan staj anlayışının yerine; gençlere özgüven, gelişim, network, inisiyatif ve sorumluluk kazandırmayı hedefleyen bir eğitim modeli olarak faaliyet göstermektedir. Metodoloji Eğitimi, Makale Tartışmaları, Belgesel, Film ve Dizi Analizi, Araştırma Yazısı, Online Sunum ve Röportaj çalışmalarıyla öğrencilerin, kişisel beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sunmaktadır. Online Staj, Avrupa Yüksek Öğretim ve Akreditasyon Ajansı (EAHEA) tarafından “akreditasyona aday” olarak kabul edilmiş, Eğitim içerikleri, anket sonuçları, staj çıktıları ve dijital araçların etkin/verimli kullanımı açılarından kalite standartlarına uygun olarak değerlendirilmiştir.