İş İlanları

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Uzman Yardımcısı | Anadolu Sigortaİlan Bitiş Tarihi: 03.10.2022


Şirketimizin “İç Kontrol ve Uyum Müdürlüğü” ile “Risk Yönetimi Müdürlüğü” bünyesinde görev almak üzere Uzman ve Uzman Yardımcısı arayışımız bulunmaktadır.

Nasıl Bir Takım Arkadaşı Arıyoruz?

 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen Bilimleri veya Mühendislik Fakültelerinden mezun ya da okulların yetkili makamlarca tanınmış yurtdışındaki eşdeğerlerinden mezun,
 • Şirketimiz tarafından düzenlenecek olan İngilizce Yeterlilik Sınavında başarılı olabilecek veya TOEFL (IBT) yabancı dil seviye tespit sınavından asgari 61 puan, IELTS yabancı dil seviye tespit sınavından asgari 6 puan elde etmiş ve bu sonucu 2 yıllık geçerlilik süresi en geç göreve başlama tarihinde dolacak bir sınav sonuç belgesi ile belgeleyebilecek durumda olan,
 • Problem çözme yetkinliğine sahip, analitik düşünen ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Raporlama çalışmalarına yatkın, sözlü ve yazılı ifade yetkinliği yüksek,
 • Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilen.

Yeni Takım Arkadaşımızdan Neler Bekliyoruz?

İç Kontrol biriminde görev alacak çalışanlar için;

 • Şirket süreçleri kapsamında kontrol edilecek hususları risk odaklı olarak belirlemek ve birim tarafından yapılması gereken çeşitli kontrolleri gerçekleştirmek,
 • Şirket genelinde kontrol etkinliğinin artırılması için gerekli sistem ve süreç geliştirmelerini değerlendirmek,
 • Kontrol faaliyetleri sonucunda ulaşılan tespit, öneri ve değerlendirmeleri ilgili taraflara raporlamak ve ilgililerce gerekli tedbirlerin alındığını takip etmek,
 • Şirket içindeki kontrol bilincinin artırılması amacıyla farkındalık faaliyetlerinde bulunmak.

Uyum biriminde görev alacak çalışanlar için;

 • MASAK mevzuatına uyum amacıyla yürütülen çalışmalarda görev almak,
 • Yaptırım mevzuatını takip etmek, değişiklikleri izleyerek mevzuatta ve şirket süreçlerinde gerekli güncellemelerin yapılmasında görev almak,
 • Şirketin yeni ürün, hizmet ve faaliyetlerini uygulamaya geçiş öncesinde finansal suçlar ve yaptırım riskleri açısından incelemek ve değerlendirmek,
 • Sigortacılık mevzuatı ile ilgili diğer mevzuattaki yenilik ve değişiklikleri izlemek vd değerlendirmek,
 • Uyum faaliyetleri sonucunda ulaşılan tespit, öneri ve değerlendirmeleri ilgili taraflara raporlamak,

Risk Yönetimi biriminde görev alacak çalışanlar için,

 • Şirketin risk kataloğu doğrultusunda finansal ve finansal olmayan risklerin izlenmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasında görev almak,
 • Sayısallaştırılabilen risklerin belirlenen limitler dahilinde kalmasını sağlamak için limitleri izlemek,
 • Sermaye yeterliliği ve ilgili diğer finansal hesaplamalarda görev almak,
 • Risk yönetimi faaliyetleri sonucunda ulaşılan tespit, öneri ve değerlendirmeleri ilgili taraflara raporlamak.

Model ve Validasyon biriminde görev alacak çalışanlar için*,

 • Model envanterinde yer alan modellere yönelik olarak başlangıç validasyonu, periyodik validasyon ve periyodik izleme faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Model validasyon ve izleme faaliyetlerine ilişkin süreç dokümantasyonu ile değerlendirmelerin üst yönetime raporlanmasında görev almak.
 • *(Python, R, SQL veya Makine öğrenmesi modelleri geliştirme konusunda bilgi sahibi olması tercih sebebidir.)

Adaylar sınav ve mülakat yoluyla işe alınacak olup, hibrit çalışma düzeninde göreve başlanacaktır.

*Anadolu Sigorta, UN Global Compact Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Wep’s) imzacısıdır.