Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Y. Eren Kalay

Doç. Dr. Y. Eren Kalay Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur, yüksek lisans eğitimini de yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında 2003 yılında, doktora eğitimini ise Iowa Eyalet Üniversitesi (ABD) Malzeme Bilimi alanında 2009 yılında tamamlamıştır. Akademik kariyerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde 2001 yılında araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Doktora çalışması boyunca Iowa Eyalet Üniversitesi (ABD) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora sonrası araştırmalarını 1 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı Ames Laboratuvarında gerçekleştirmiştir. 2011 yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Doç. Dr. Y. Eren Kalay Rektör Danışmanlığı ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.


Doç. Dr. Pınar Derin-Güre

Pınar Derin Güre 1979 yılında Ankara’da doğmuştur. 2001 yılında ODTÜ İktisat Bölümünden mezun olmuş aynı sene aynı bölümde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. 2003 yılında aynı bölümde yüksek lisans derecesini almış ve doktora çalışmalarını yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir. 2009 yılında Boston Üniversitesi Ekonomi bölümünden doktora derecesini alarak aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Makroekonomi, kamu maliyesi, savunma ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında araştırma yapmaktadır. 2014-2015 öğretim yılında Dartmouth College, ABD Ekonomi bölümlerinde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. 2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Genç Araştırmacı ödülünü almıştır. Akademik faaliyetlerinin aynı sıra 2013 yılında İktisat Bölümünde mentorlük programı başlatarak mezunlarla öğrencilerin eşleşmesini sağlamıştır. Bu program halen devam etmektedir. Ayrıca 2015 yılından itibaren lisans öğrencileri için yapılan ve mezunlarımızın da davet edildiği iş kollarını tanıtıcı özellikte de olan İktisatçılarla sohbetler seminer serisini düzenlemektedir ve yıllık olarak çıkan iktisat bölümü bülteninin editörlüğünü yapmaktadır. 2018-2019 öğretim yılında ziyaretçi araştırmacı olarak Boston Üniversitesi Ekonomi bölümünde bulunmaktadır.


Prof. Dr. Oya Yerin Güneri

Oya Yerin Güneri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’ndan almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında, üniversite düzeyinde psikolojik danışma ve rehberlik, üniversite öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçları, öğrenmelerini etkileyen faktörler, öğretim üyesi öğrenci iletişimi, kariyer gelişimi ve danışmanlığı yer almaktadır. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir.


Doç. Dr. Adil Oran

1971 yılında Ankara’da doğan Adil Oran ilk yıllarını dünyayı dolaşarak geçirdi (Baba mesleği). Bornova Anadolu Lisesi’nde orta ve lise, ODTÜ Ekonomi’de Lisans, ODTÜ İşletme’de 2 sene asistanlık yaptıktan sonra Teksas Tech Üniversitesi’nde Finans alanında Yüksek lisans ve Doktora yaptı. Dr. Oran 1999 yılında ODTÜ’ye döndü ve 2012 yılından beri de ODTÜ GİMER Girişimcilik Merkezi Müdürlüğünü üstlendi. ODTÜ, Ankara ve Türkiye girişimcilik ekosistemlerinin gelişmesi için birçok katkı vermektedir. ODTÜ İşletme Bölümü’nde Girişimcilik, İşletme, Finans, Finansal Muhasebe alanlarında çeşitli dersler vermektedir. Eğitim ve Araştırmaya ek olarak girişimcilere danışmanlık ve mentorluk vermekten büyük zevk almaktadır.


Doç. Dr. Yiğit Yazıcıoğlu

Yiğit Yazıcıoğlu 1997 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş aynı yıl aynı bölümde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. 1999 yılında aynı bölümde yüksek lisans derecesini almış ve doktora çalışmalarını yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir. 2005 yılında Illinois Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden doktora derecesini almış aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2006 yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma ilgi alanları arasında Katı Cisimler Akustiği, Biyolojik Dokularda Titreşim ve Akustik, Taşıt Dinamiği ve Otomotiv Mühendisliği, Dinamik ve Kontrol Teorisi, Bağlı Akışkan-Yapı Analizi, Rijit/Esnek Çoklu Kütle Dinamiği, Robotik, Nanoyapıların Dinamiği yer almaktadır.