Ekibimiz

Prof. Dr. Y. Eren KALAY

Merkez Müdürü | Rektör Danışmanı

Prof. Dr. Y. Eren Kalay Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur, yüksek lisans eğitimini de yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında 2003 yılında, doktora eğitimini ise Iowa Eyalet Üniversitesi (ABD) Malzeme Bilimi alanında 2009 yılında tamamlamıştır. Akademik kariyerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde 2001 yılında araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Doktora çalışması boyunca Iowa Eyalet Üniversitesi (ABD) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora sonrası araştırmalarını 1 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı Ames Laboratuvarında gerçekleştirmiştir. 2011 yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Y. Eren Kalay Rektör Danışmanlığı ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.

Uzm. Psikolog Ülkü UNGAN ÖNDER

Öğretim Görevlisi | KOORDİNATÖR

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini takiben 20 yıla yakın özel sektörde İnsan Kaynakları alanında çalışmıştır. 2013 yılında, sektörde edindiği tecrübeler ile birlikte “yuvaya” dönmüştür. ODTÜ KPM bünyesinde öğrencilerimiz için çalışmaya başlayan Önder, merkezin bütün etkinliklerinin koordinasyonunun yanı sıra öğrenciler ile birebir görüşmeler yaparak İnsan Kaynakları deneyimini de öğrenciler ile paylaşmaktadır. Önder öğrencilerin iş yaşantısına başlamalarına yardımcı olacak her konuda tecrübelerini onlara aktarmaya çalışmaktadır.

güllühan.foto.2

Güllühan ORHAN

İşveren İlişkileri ve Etkinlik Yönetimi Uzmanı

Güllühan ORHAN, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinde işveren ilişkileri ve etkinlik yönetimi uzmanıdır. Lisans derecesini Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümünden; yüksek lisans derecesini Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Cebir ve Sayılar Teorisi Bilim Dalından almıştır. Orhan; iş hayatına özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yaparak başlamasının ardından 2014 yılı itibariyle ODTÜ öğrencilerinin mezuniyet öncesindeki kariyer planlama süreçlerinde etkili organizasyonların fizibilite, inovasyon ve uygulama çalışmalarını yürütmektedir. Hali hazırda öğrenci ilişkileri ile sektör iş birliklerini sürdürmektedir. İlgi alanları arasında ömür boyu kariyer planlama ve erken kariyer planlama (çocuk üniversitesi) gibi konular yer almaktadır.

Dr. Yunus BIYIK

Öğretim Görevlisi

Yunus Bıyık, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğretim görevlisidir. Lisans derecesini Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden; yüksek lisans ve doktora derecelerini Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim Organizasyon Bilim Dalından almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında örgütsel davranış, stratejik yönetim ve insan kaynakları yönetimi gibi konular yer almaktadır.

Dr. Ozan YAVUZ

Öğretim Görevlisi

Ozan Yavuz, ilk lisansını 2006 yılında Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü’nden; ikinci lisansını ise 2010 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fotoğraf Bölümü’nden almıştır. 2013 yılında yüksek lisans eğitimini yine Marmara Üniversitesi’nde Fotoğraf ve Görsel Antropoloji konusunda, sanatta doktora eğitimini ise 2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat veTasarım Bölümü’nde tarihsel üstkurmaca, fotoğraf, göç ve kendi kişisel hikayesine dayalı bir anlatı üzerine kurduğu tez çalışması ile tamamlamıştır. ‘Fotoğrafçının Eğitimi’ kitabının ortak çevirisinde yer almış ve 2020 yılında ‘Antropoloji ve Fotoğraf: Yöntem ve Temsil Üzerine’ başlıklı kitabı Espas Sanat ve Kuram Yayınları’ndan yayınlanmıştır. Temel çalışma alanları, görsel antropoloji, deneysel fotoğraf, cep telefonu fotoğrafçılığı, sanal sergileme yöntemleri, sabit ve hareketli görüntülerdir.

Uzm. Psikolog Deniz DÖNMEZ

Öğretim Görevlisi

Uzm. Psikolog Deniz Dönmez, 2014 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Psikolojinin farklı uygulama alanlarını staj ve gönüllü çalışmalar vesilesiyle deneyimleme fırsatı bulmuş ve yüksek lisans eğitimini yine ODTÜ’de Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında 2019’da tamamlamıştır. ODTÜ’deki eğitimine ek olarak, Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Profesyonel Koçluk Eğitimi almıştır. Enerji ve maden sektöründe Endüstri ve Örgüt Psikoloğu, savunma sanayi sektöründe ise İnsan Kaynakları Uzmanı olarak toplam 5 yıllık alan deneyimine sahiptir. Başlıca profesyonel ilgi alanları kariyer planlama, mentorluk ve koçluk olan Deniz Dönmez, kariyerine ODTÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde devam etmektedir.

Hasan Can Kayar

Öğrenci Asistan

Hasan Can Kayar, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde öğrenci asistan olarak görev almaktadır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünde sürdürmektedir. Öğrenci topluluklarında uluslararası komitelerde aktif olarak faaliyetlerde bulunan Hasan Can, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde organizasyon planlama çalışmalarını asiste etmektedir.

Can YÜKSEL

Öğrenci Asistan

Can Yüksel, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde öğrenci asistan olarak görev almaktadır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde sürdürmektedir. Öğrenci topluluklarının kariyer komitelerinde aktif olarak bulunan ve toplulukların şirketlerle olan iş birliklerini yürüten Can, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde organizasyon planlama çalışmalarını asiste etmektedir.