Ekibimiz

Prof. Dr. Y. Eren KALAY

Merkez Müdürü | Rektör Danışmanı

Prof. Dr. Y. Eren Kalay Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur, yüksek lisans eğitimini de yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında 2003 yılında, doktora eğitimini ise Iowa Eyalet Üniversitesi (ABD) Malzeme Bilimi alanında 2009 yılında tamamlamıştır. Akademik kariyerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde 2001 yılında araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Doktora çalışması boyunca Iowa Eyalet Üniversitesi (ABD) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora sonrası araştırmalarını 1 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı Ames Laboratuvarında gerçekleştirmiştir. 2011 yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Y. Eren Kalay Rektör Danışmanlığı ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.

Uzm. Psikolog Ülkü UNGAN ÖNDER

Öğretim Görevlisi

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini takiben 20 yıla yakın özel sektörde İnsan Kaynakları alanında çalışmıştır. 2013 yılında, sektörde edindiği tecrübeler ile birlikte “yuvaya” dönmüştür. ODTÜ KPM bünyesinde öğrencilerimiz için çalışmaya başlayan Önder, merkezin bütün etkinliklerinin koordinasyonunun yanı sıra öğrenciler ile birebir görüşmeler yaparak İnsan Kaynakları deneyimini de öğrenciler ile paylaşmaktadır. Önder öğrencilerin iş yaşantısına başlamalarına yardımcı olacak her konuda tecrübelerini onlara aktarmaya çalışmaktadır.

Güllühan ORHAN

Bilgisayar İşletmeni

Güllühan ORHAN, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinde bilgisayar işletmenidir. Lisans derecesini Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümünden; yüksek lisans derecesini Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Cebir ve Sayılar Teorisi Bilim Dalından almıştır. Orhan; iş hayatına özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yaparak başlamasının ardından 2014 yılı itibariyle ODTÜ öğrencilerinin mezuniyet öncesindeki kariyer planlama süreçlerinde etkili organizasyonların fizibilite, inovasyon ve uygulama çalışmalarını yürütmektedir. Hali hazırda öğrenci ilişkileri ile sektör iş birliklerini sürdürmektedir. İlgi alanları arasında erken kariyer planlama ve çocuk üniversitesi gibi konular yer almaktadır.

Yunus BIYIK

Öğretim Görevlisi

Yunus Bıyık, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğretim görevlisidir. Lisans derecesini Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden; yüksek lisans derecesini Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim Organizasyon Bilim Dalından almıştır ve aynı bilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Araştırma ilgi alanları arasında örgütsel davranış, stratejik yönetim ve insan kaynakları yönetimi gibi konular yer almaktadır.

A. Deniz ÖZEL

Öğrenci Asistan

Armağan Deniz Özel, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğrenci asistan olarak görev almaktadır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde sürdürmektedir. Öğrenci toplulukları ve spor takımlarında aktif olarak faaliyetlerde bulunan Özel, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde IT hizmetleri, organizasyon planlama, sektörel araştırma ve Web-Mastering alanlarında çalışmaktadır.

Can OKUYUCU

Öğrenci Asistan

Can Okuyucu, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde öğrenci asistan olarak görev almaktadır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği son sınıf öğrencisi olarak sürdürmektedir. Malzeme bilimi üzerine analitik elektron mikroskobu, X-ışınları kırınımı ve parçacık hızlandırıcı (sinkrotron) radyasyonu gibi karakterizasyon yöntemlerini kullanarak alaşım geliştirme çalışmaları yürütmektedir. ODTÜ KPM bünyesinde Web-Mastering, Creative Design, IT çözümleri ve organizasyon planlama alanlarında çalışmaktadır.